Bizi Arayın:
0252 316 49 19

Çocuk Parkları Komisyonu

Çocuk Parkları Komisyonu

Bodrum Kent Konseyi Çocuk Parkları Komisyonu Çalışma Raporu

Çocuk Parkları Komisyonu olarak, Bodrum'da bulunan çocuk parkları ve oyun alanlarının, çocuklar ve gençler için daha güvenli bir hale getirilmesi; bunun için eksiklerin saptanması ve çözüm önerilerinin projelendirilerek hayata geçirilebilmesi amacıyla ilçemizde bulunan parkları yerinde inceledik.

Bodrumda 5 bölgeye ayrılan park alanlarından 1.,2.,3. ve 4. bölge parklarını gezdik. Yaptığımız bu saha çalışmalarında çocukların ve gençlerin güvenliği açısından tehlike arz edebilecek şu 4 kriteri dikkate baktık;

1) Parkın gece aydınlatması var mı?

2) Park etrafında inşaat alanı, metruk bina, boş arazi, kimyasal girdileri ve çıktıları olan imalathaneler , içkili mekan veya alkol satış noktaları var mı?

3) Çocuk parkının bulunduğu sokağı veya bölgeyi gören bir kamera var mı?

4) Parkın trafiğe açılan noktasında gerekli trafik düzenleme çalışmaları yapılmış mı?

SAHA ÇALIŞMALARIMIZDAN NOTLAR

Parklarda karşılaştığımız sorunlar ve olası tehlikeler:

Parklarda gece aydınlatmasının yetersiz ve karanlık olması / Parkların bir kısmının mahallelerin ücra köşelerinde veya (inceleme kriterleri 2. maddede yazılan) tehlikeli alanların yakınında yer alıyor olmaları/ Özellikle akşam saatlerinde parklarda alkol veya uyuşturucu içen kişilerin olması, geceyi parkta geçirenlerin olması (Pandemi öncesi yaz mevsimi şartlarında) /Parkı veya bulunduğu sokağı gören bir kamera olmaması / Parkların bazılarında parkın isminin yazılı olduğu bir tabela olmaması / Parkların bakım ve temizliğinden sorumlu personel sayısının yetersizliği nedeniyle oluşabilen bakımsızlık ve denetimsizlik hali / Bazı parkların herhangi bir çit, kapı veya peyzaj düzenlemesi ile yetişkinlerin direk giriş çıkışına karşı sınırlandırılmamış olması / Alkol ve uyuşturucu kullanan kişiler açısından çocuk parklarının "güvenli alan" olarak görülmesi / Çocuk parklarının birçoğunda sigara izmaritlerine, yine pek çoğunda bira şişelerine rastlanması / Parkların olası cinsel suçlar için de tehlikeye açık olması ( Çocuk parkı nedir, kimler bu alanlardan faydalanabilir, ebeveyn/vasi/bakıcı/vb. olmayan yabancıların da giriş çıkışı serbest midir, bu ayrımsızlık çeşitli cinsel suçların yaşanması için dezavantajlı bir zemin yaratıyor.) / Ailelerin, çocuk parklarının ne amaçla ve nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili yetersiz bilgide olmaları / Çocuk parklarının maksimum fayda ve güvenlik için nasıl olmaları gerektiğini gösteren bir düzenleme ve standartizasyonun olmaması/ Çalışmada incelediğimiz kriterler arasında olmasa da, parklardaki zemin ve oyuncakların çocukların yaralanmalarına neden olabilecek şekilde olması

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Çocuk parkının ne olduğuna, hangi yaş aralığında kimler tarafından kullanılması gerektiğine dair bir tanım yapılmalıdır. (Örneğin; Çocuk parkları 3-15 yaş arası çocukların kullanımı içindir, park içinde bulunan çocuk veya çocukların ebeveyni veya çocuğun bakım ve gözetiminden sorumlu kişiler dışındaki, yabancı kişiler çocuk parkında bulunmamalıdır, çocuk parkı içinde sigara ve alkol içimi yasaklanmalıdır, çocuk parkı (3-15 yaş) - gençlik spor alanı (15-40 yaş)- yeşil alan (yaş sınırlaması olmayan) kavramları kullanım yaşı ve kriterleri açısından tanımlanmalıdır gibi...)

Bodrum'da adli suçlarla ilgili en çok sorun yaşanan bölgelerdeki çocuk parkları için kamera, kırılması veya zarar görmesi önlenmiş aydınlatma, dış çevreden çeşitli izolasyonlarla sınırlandırılma gibi ekstra önlemlerin alınması / Parklarda ve park yakınlarında tütün ve alkol tüketiminin cezaya bağlanması ve bununla ilgili denetimlerin sıklaştırılması / Mevcut çocuk parkları ile ilgili iyileştirilmeler tamamlanmadan yeni parkların yapılmaması/ Parkların faydadan çok zarar sağladığı/sağlayabileceği durumlarla ilgili halkın bilinçlendirilmesi, "parkına sahip çıkma" algısının yaygınlaştırılması/ Gelişmiş ülkelerde çocuk parkları ile ilgili yapılan düzenlemelerin araştırılması ve bölgemize uygunluğunun incelenmesi / Parkların iyileştirilmesi ile ilgili gerekli finansmanın sağlanması için ilgili proje destek çalışmalarına başvurulması/ Gece bekçilerinin görev tanımlarına çocuk parklarının gece güvenlikleri ile ilgili sorumluluklar getirilmesi / Çocuk parkına sokağın veya parkın adının yazılı olduğu tabelaların asılması/ Çocuk parklarının nasıl olması gerektiğini açıklayan ve parklara bir standart getiren bir düzenleme ile, bundan sonra yapılacak parklarda bir kalite standardının yakalanması

*

Saha çalışmamız boyunca Bodrum parklarında kış ve yaz sezonu için çok farklı koşullarla karşılaştık. Pek çok park kış mevsiminde daha tenha ve karanlık iken, yaz mevsiminde kalabalık ve yetişkinlerin de kullanımına açık olması nedeniyle çocuklar için daha tehlikeli durumda olabiliyor. Çalışmamızda incelediğimiz kriterler açısından yaz ve kış sezonunda belirgin farklılıklarla karşılaşırken, incelediğimiz 4. madde olan çocuk parkları etrafındaki trafik düzenlemeleri açısından yeterli önlemlerin alınmış olduğunu gözlemledik.

Pandemi koşullarında sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar için duraksamak durumunda kalan saha çalışmalarımızı, gelişmiş ülkelerdeki çocuk parklarına dair düzenlemeleri ve dikkate alınan öncelikleri inceleyerek tamamladık. Bodrum parklarındaki mevcut durumların daha kaliteli bir standartı yakalaması için ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Konunun araştırma süreci tarafımızca tamamlanmış olup, eylem planı oluşturabilmek için ilgili kurumlarla görüşmeler yapılmakta, akabinde uygulama aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Bizlere bu çalışma imkanını sağlayan ve çalışmalarımızı destekleyen Bodrum Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu üyelerine teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla sunarız.

Bodrum Kent Konseyi Çocuk Parkları Komisyonu

Buse Tekgül GÜMÜŞ

Ümit DURU
Seda YAZIŞ BİNGÖL
Sezen SERAY
Ahmet FİLİZ
Özlem ESENER