Bizi Arayın:
0252 316 49 19

Kent Konseyi: Cengiz Holding ve benzerlerinin yağmasına dur diyeceğiz

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Cennetkoy’da Cengiz Holding’e verilen inşaat ruhsatının Bodrum Belediyesi tarafından iptal edilmesi üzerine Bodrum Kent Konseyi bugün basın açıklaması yaptı. Avukat Feyha Karslı açıklamada “ Bodrum Kent Konseyi ve tüm bileşenler olarak talana da, bundan menfaat elde eden, yolunu açan, boyun eğenlere de karşı duracağız” diye konuştu. Konuyla ilgili Cengiz Holding'den de açıklama geldi.

YAŞAR ANTER
Yayınlanma: 19:37 - 09 Ocak 2023 Güncellenme: 

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennetkoy Gökburun Mevkii'nde Cengiz Holding'in 678 bin metrekarelik arazi üzerinde 12.12.2022 tarihinde inşaat ruhsatı alarak turistik tesis ve rezidans faaliyetine başlaması ardından STK'lardan gelen tepkiler üzerine iki gün önce ruhsatın Bodrum Belediyesi tarafından iptal edilmişti. Gelişme üzerine Bodrum Kent Konseyi ve bileşenleri ortak basın açıklaması yaptı.

“BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ”

Bodrum Kent konseyi başkanı Arif Yılmaz açıklama öncesi yaptığı konuşmada, Bodrum'un ve Bodrum yarımadasının tarihi, doğal güzellikleri ve koylarının korunması için kentte yaşayan tüm bileşenler, kent konseyi ve yerel yönetimin organize biçimde hareket etmesi için yıllarca mücadele verdiklerini ancak yerel yönetim ayağında başarılı olamadıklarını belirtti.

Yılmaz, “Bu kentin geleceğini koruyarak planlamalıyız, bu da ortak akıl ile olur. Mimarlar, avukatlar, yörel yönetim temsilcileri, STK'lar Bodrum'un geleceğini ranta ve talana teslim edilecek projelere dur diyebilirler, ayrı ayrı hareket edildiğinde Bodrum, Cengiz Holding ve benzeri projeler ve yağmalarla, talanla mücadele etmek zorunda kalıyor, Bodrum'un geleceğini korumak için birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu.

“CENGİZ'E RUHSAT HİÇ VERİLMEMELİYDİ”

Yılmaz'ın ardından Bodrum Kent Konseyi adına açıklamayı Avukat Feyha Karslı yaptı. Karslı açıklamasında açıklama yapma nedenlerinin Aralık ayı ortasından beri sadece Bodrum'da değil ülke çapında gündemde olan Gökburun yarımadasına ilişkin gelişmeler ve bu gelişmelerin ortaya çıkardığı kimi kaygı verici soru işaretleri olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Gökburun'da yapılmak istenen proje hakkında “ÇED gerekli değildir” kararı veren Bakanlık'tan sonra Bodrum Belediyesi tarafından verilen ruhsat akabinde Bodrum Kent Konseyi bileşeni de olan meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gerek teknik ve hukuki yönden açıklamalar yaparak, gerekse doğrudan sahadan bilgi akışı yapıp ihbarlarda bulunarak konunun kamuoyunda şeffaf ve güncel bir şekilde tartışılmasını sağladı.

*Konunun Belediye Meclis gündeminde de kalmasını sağlayan üyeler oldu. 12 Aralık'ta verilen ve sonrasında yerel yönetimce hayli savunulan ruhsat 7 Ocak itibariyle iptal edildi. 14 Aralık'tan itibaren sahadan ve basın açıklamaları ile verilen bilgilerin yanıltıcı olduğunu söylemekten çekinmeyen yerel yöneticiler, şimdi ise o yanıltıcı dedikleri bilgiler ışığında ruhsatı iptal etme gerekçesi yaratabildi.

*Çünkü o bilgiler hiçbir zaman yanıltıcı değildi. Bilgi, belge ve doğrudan gözleme dayanıyordu.

“İPTAL EDİLEN RUHSAT KİMSENİN REHAVETE KAPILMASINI SAĞLAMASIN”

*Kamuoyunun konuyu sıcak tutması, peşini bırakmaması sonucu ruhsat iptali bir nebze sevindirici olmakla beraber, birden çok koruma statüsü olan bu yarımadaya verilen hasarın giderilmesi için yerel yönetim nasıl bir kararlılıkla yol alacaktır?

*Bilinmesini isteriz ki, bileşenlerimizle birlikte bu hususun da çok yakından takipçisi olacağız. İptal edilen ruhsatla rehavete kapılamayacağımızın bilincindeyiz. Öbür yandan, ruhsat verilen alan olan 306/1 ada parselde değil, 107 ada içinde şirketin izinsiz ve hukuka aykırı olarak yaptığı çalışmalar hakkında belediye ne gibi işlemler yapmıştır?

*Ne yazık ki, Gökburun konusunda da mevzu sadece verilen ruhsat değil, 1. Derece arkeolojik sit de dahil olmak üzere, bir şirketin yaptığı tahribata göz yumulmasıdır.

*Ağır ceza ve mühürleme gerekçeleri olan konularda şeffaf Belediyecilik gereği ne işlem yaptığını da kamuoyuna açıklama, bilgilendirme sorumluluğu vardır.

“YAŞAM ALANLARINDA YAĞMAYA TALANA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ”

*İptal edilebilen ruhsat da hepimize gösterdi ki, “elimiz mahkum” değilmiş. Aday olup Belediye Başkanı seçildiyseniz, yapmanız gereken yeni yöntemlerle ve yaklaşımlarla hukuksuzluğa, adaletsizliğe karsı politika geliştirebilme yükümlülüğünüzdür.

*Bu yükümlülük ve sorumluluk devredilemez ve/veya  askıya alınamaz. Bodrum'da çok uzun yıllardır, “iş”i olmadığı halde gönlü korumaktan yana olduğu için, gecesini gündüzüne katarak uğraşan kişiler ve sivil toplum varken, siz hem tek başınıza değilsiniz hem de tek başınıza gibi davranamazsınız.

*Bodrum bu tarihe ve mirasa sahip iken Bodrum Belediyesi’nin kararını savunmak için kullandığı helallik kavramı ise tam bir dönem söylemi olarak Bodrum siyaset tarihine damga vurmuştur. Karar vericilerin siyasetçilerin verdikleri kararları helal kavramına indirgemesi, verdikleri kararların nasıl savunulamayacak bir noktada olduğunun göstergesidir.

*Türkiye siyasetinde içselleştirilerek, yargının ve dahi Bodrum’da yaşayan insanların onaylamadığı  kararları aklamanın ve  savunmanın yeni aracı helal ya da haram kavramları olamaz olmamalıdır. Teslimiyetin siyasi dili niteliğindeki bu ifadeleri de unutmadığımızı ve yerelde de ulusal ölçekte de bu dilin karşısında olduğumuzu da belirtmek isteriz.

*Bodrumda yaşayanların ve Bodrum Kent Konseyinin beklentisi yaşam alanlarında talana, yağmaya, adaletsizliğe karşı dimdik durulması ve tüm tehdit ve yıldırma hamlelerine karşı tepki verilmesidir. Bodrum Kent Konseyi ve tüm bileşenler olarak talana da, bundan menfaat elde eden, yolunu açan, boyun eğenlere de karşı duracağız.

İNCELEMEDE BULUNDULAR

Kent Konseyi üyeleri basın açıklamasının ardından inşaatı bugün durdurulan Cengiz Holding’in Cennetkoy’daki arazisinde incelemeye gitti.

CENGİZ HOLDİNG: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Cengiz Holding, Bodrum Cennet Koyu'nda gerçekleştirilmesi planlanan turizm projesi kapsamında, Bodrum Belediyesi tarafından 12.12.2022 tarihinde düzenlenen yapı ruhsatlarının iptali kararına ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada şunlar söylendi:

*Şirketimizin, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 306 Ada 1 parselde (eski 107 parselden ifraz edilen) kayıtlı bulunan taşınmazı üzerinde gerçekleştireceği projeye ilişkin olarak Bodrum Belediyesi tarafından 12.12.2022 tarihinde yapı ruhsatları düzenlenmiştir. Ancak 06.01.2023 tarihli Belediye Başkanı Olur'u ile bu ruhsatların iptal edildiğine dair bugün (09.01.2023) Şirketimize resmi bildirim yapılmıştır.

*Öncelikle belirtilmelidir ki Bodrum Belediye Başkanı'nın yapı ruhsatlarımızın iptaline dair verdiği bu karar, maalesef hukuk dışı, keyfi ve siyasidir. Çünkü Şirketimizin anılan parselde mülkiyet hakkına sahip olduğu Bodrum Tapu Sicili Müdürlüğü'nün resmi kayıtları ile sabittir. Tapu kayıtlarında, parselde uygulama yapılmasını ve projenin gerçekleştirilmesini önleyici bir kayıt veya şerh de bulunmamaktadır.

*Daha önce kamuoyu ile paylaştığımız üzere, parsel uzun yıllardır turizm imarlı bir parsel olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili kurum ve kuruluşlarının resmi onayları ile parselde ifraz ve kamuya terk işlemleri gerçekleştirilmiştir.

*Yapı ruhsatlarının düzenlenmesi aşamasında da Bodrum Belediyesi, Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü dahil ilgili tüm kurumlarla resmi yazışmalar yapmıştır. Aradan geçen sürede Şirketimizin yapı ruhsatlarının iptalini gerektirir bir durum değişikliği yaşanmamıştır.

*Yapı ruhsatlarının iptaline gerekçe olarak gösterilen idari davalarda Şirketimiz veya Bodrum Belediyesi taraf olmadığı gibi Bodrum Belediyesi bahsi geçen kararlardan ruhsat sürecinin başından beri haberdardır.

*Bilindiği gibi taşınmaz mallarda mülkiyet hakkının ispatında tapu sicili kayıtları resmi, yegâne ve kesin delildir. Bodrum Belediyesinin geçmişte idari davalarda verilen bazı mahkeme kararlarını gerekçe göstererek Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkının sona erdiğini tespit etme yetkisi yoktur. Bu konu yalnızca adli yargı mercilerinin yetkisinde olup bahsi geçen idari yargı kararlarının, parselin son sahibi olan şirketimizin mülkiyet hakkını hukuken etkilemesi mümkün değildir.

*Açıklanan nedenlerle Bodrum Belediye Başkanı, aldığı bu karar ile mevzuata açıkça aykırı davranmış olup bu hukuka aykırı işleme karşı derhâl yasal yollara başvurulacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Haberler