Bizi Arayın:
0252 316 49 19

Kent Konseyi'nden Aras'a Açık Mektup

https://kenttv.net/kent-konseyinden-arasa-acik-mektup

Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a gönderdiği açık mektupta "Tüm canlıların bir arada eşit, özgür ve barış içinde yaşayacağı sağlıklı bir çevre ve Bodrum için hep birlikte mücadele edelim. Gelin altına imza attığınız sözlerinize sahip çıkın" çağrısı yaptı.

16 Şubat 2021 20:015

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'un çevre başta olmak üzere çeşitli sorunları ile ilgili aralarında bazı siyasi parti ve STK'ların temsilcilerinin de olduğu geniş katılımlı bir toplantı düzenleyen Kent Konseyi, toplantıya davet edildiği halde mazeret beyan ederek katılamayan Başkan Aras’a açık mektup yolladı. Toplantıya belediyeden hiçbir yetkilinin katılmadığı eleştirisi getirilen mektupta şu ifadelere yer verildi;

“Bodrum Kent Konseyi geçtiğimiz günlerde tüm bileşenlerine, platform, grup, inisiyatif ve bireylere acil bir toplantı çağrısı yaptı. Bodrum için yaşam için birlik olalım başlığı altında gönderilen çağrıda; İçinden geçtiğimiz bu zor zamanlarda albenisi daha da artan Bodrum’umuz tarihi ve kültürel değerleri ile doğası üzerinde uzun süredir var olan, devam eden işgal, talan ve katliamlara ilave olarak, çevre yolu, yeni imar alanları, ormanlık alanlara resler, Aspat koyunda suni dereler, sulak alanlarda jesler, mavi yolculuk koylarına oteller, kıyıların halkın kullanımına kapatılması, diyanet vakfı tarafından yapılan ruhsatsız cami/külliye, yeni marinalar gibi yaşamımızı olumsuz yönde etkileyecek baskılar altındadır. Tüm bu dayatmalara karşı çıkan birçok dernek, birlik, platform, oda ve vatandaşın değerli çalışmalarının ses getirecek bir güç birliği içerisinde birleşmesi ve önceliklerin doğru belirleneceği bir eşgüdüm toplantısında konuşulması için sizi 07 Şubat Pazar günü saat 14.00’de aşağıda linki belirtilmiş olan Zoom toplantısına davet ediyoruz.” dendi.

Toplantıya katılan Bodrum Kent Konseyi bileşenlerinin temsilcileri, platformlar, sivil inisiyatifler ve bireylerden oluşan 47 kişi, üç saat süren toplantının ardından bir sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı. Sonuç bildirgesinde özetle; Anayasa ve yasalar hiçe sayılarak uzun zamandır var olan ve devam eden işgal, talan, rant politikalarına ve yıkıcı tahribatlara karşı çıkarak yasal ve toplumsal alanlarda mücadele veren bizler bir araya geldik. Anayasa’da hüküm altına alınmış olan yaşam hakkımız ve aynı çerçevede sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkımızın, kentsel haklarımızın, doğanın haklarının yok sayılarak sürdürülen bu politikaya karşı mücadelelerimizde ortaklaşmak, dayanışma ve güç birliği içinde olmak ve bunun yöntemlerini oluşturmak konusunda karar aldık.

Bu toplantıya tüm bu dayatmaların doğal tarafı, muhatabı olarak Bodrum Belediye başkanı ve yardımcıları da çağrıldı. Pazar günü yapılan toplantıya Belediye’den hiçbir kademede kimse katılmadı. Başkan Aras toplantıya mazeret iletip katılmayarak, külliye inşaatına dair bilgi içeren mesajını iletti. Sayın Aras,

31 Mart 2019 yerel seçimlerinin öncesinde ve seçildikten sonra muhtelif toplantılarda, röportajlarda;

• Bodrum’u Kent Konseyi, TMMOB, Stk lar, sivil inisiyatiflerin katılımı ve katkısı ile birlikte yöneteceğim,
• Bodrum için yapılması gereken neyse birlikte karar vereceğiz,
• 1 Nisan 2019 dan sonra Bodrum’u demokratik katılımcı bir anlayışla yöneteceğim. Her konuda demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü bir yönetim anlayışı vaad ediyorum,
• Bundan sonra Bodrum’da herşey her platformda tartışılacak,
• Bodrum’u çevre, kültür, tarih başta olmak üzere tüm değerleriyle korunması için teminat veriyorum. Benim böyle bir gücüm ve duruşum var. Yarımadada yapılacak herhangi bir müdahalenin sizlerin onayından geçmeden benim tarafımdan onaylanması mümkün değil ,
• Bodrum'da her şeye müdahil olacağız. Yani bu bizi ilgilendirmez diye bir şey yok arkadaşlar. Biz her şeye müdahiliz
• Biz artık Bodrum’da tüm değerlerimizi koruma ağırlıklı bir plan ve program yapacağız. Tüm kurumlarla birlikte çalışmaya hazırız.
• Küdür’de çevreci dostlarımızla birlikte direnişin ateşini yaktık. Bundan sonra Bodrum’da, Bodrum halkının istemediği hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.
Ve
•Verdiğim sözlerin altına imzamı atıyorum dediniz.

Çağrısını yaptığımız bu toplantıya, Belediye’den herhangi bir kademeden katılım sağlanması için bir yönetim iradesi dahi gösterilmemişken, altını imzaladığınız bu sözlerinizi gerçekleştiremezsiniz. Toplantı sonuç bildirgesinin sonunda yaptığımız çağrıyı size ve şahsınızda Bodrum Belediyesi’ne de yapıyoruz. Bodrum yokediliyor! Tüm canlıların, doğanın, hepimizin yaşam hakkı, tarihimiz ve kültürümüz sistematik olarak talan ediliyor. Tüm canlıların bir arada eşit, özgür ve barış içinde yaşayacağı sağlıklı bir çevre ve Bodrum için hep birlikte mücadele edelim. Gelin altına imza attığınız sözlerinize sahip çıkın.”
Haberler